Canard 8 Délices
3 350 XPF 3 350 XPF 3350.0 XPF
Crevettes Sel
3 250 XPF 3 250 XPF 3250.0 XPF
Crevettes Locales à l'Ail à la Vapeur
3 200 XPF 3 200 XPF 3200.0 XPF
Canard Mandarine
3 200 XPF 3 200 XPF 3200.0 XPF
Canard Farci
3 200 XPF 3 200 XPF 3200.0 XPF
Chao Chap Fruits de Mer
3 150 XPF 3 150 XPF 3150.0 XPF
Jambonneau
3 150 XPF 3 150 XPF 3150.0 XPF
Porc taro
2 950 XPF 2 950 XPF 2950.0 XPF
Crevettes Acajous
2 750 XPF 2 750 XPF 2750.0 XPF
Crevettes au Miel
2 650 XPF 2 650 XPF 2650.0 XPF
Seiches au Sel
2 600 XPF 2 600 XPF 2600.0 XPF
Encornet à la Chinoise au Curcuma
2 550 XPF 2 550 XPF 2550.0 XPF
Crevettes Légumes
2 550 XPF 2 550 XPF 2550.0 XPF
Seiches satay
2 550 XPF 2 550 XPF 2550.0 XPF
Crevettes Cristal
2 550 XPF 2 550 XPF 2550.0 XPF
Crevettes Curry
2 480 XPF 2 480 XPF 2480.0 XPF
Crevettes "SATAY"
2 480 XPF 2 480 XPF 2480.0 XPF
Porc épices
2 450 XPF 2 450 XPF 2450.0 XPF
Canard Laqué
2 400 XPF 2 400 XPF 2400.0 XPF
Canard Tamarin
2 400 XPF 2 400 XPF 2400.0 XPF