Poulet ging.oignons vert
1 780 XPF 1 780 XPF 1780.0 XPF
Canard Farci
3 200 XPF 3 200 XPF 3200.0 XPF
Jambonneau
3 150 XPF 3 150 XPF 3150.0 XPF
Boeuf Brocolis
2 250 XPF 2 250 XPF 2250.0 XPF
Boeuf Légumes
2 050 XPF 2 050 XPF 2050.0 XPF
Boeuf Acajous
2 300 XPF 2 300 XPF 2300.0 XPF
Seiches légumes
2 150 XPF 2 150 XPF 2150.0 XPF
Seiches au Sel
2 600 XPF 2 600 XPF 2600.0 XPF
Seiches satay
2 550 XPF 2 550 XPF 2550.0 XPF
Soupe won ton
1 950 XPF 1 950 XPF 1950.0 XPF
Assortiment de Panés
1 950 XPF 1 950 XPF 1950.0 XPF
Beignets Crabe
1 800 XPF 1 800 XPF 1800.0 XPF
Nems
1 800 XPF 1 800 XPF 1800.0 XPF
Crevettes Aigre Douce
2 350 XPF 2 350 XPF 2350.0 XPF
Crevettes Acajous
2 750 XPF 2 750 XPF 2750.0 XPF
Crevettes Curry
2 480 XPF 2 480 XPF 2480.0 XPF
Crevettes Cristal
2 550 XPF 2 550 XPF 2550.0 XPF
Crevettes "SATAY"
2 480 XPF 2 480 XPF 2480.0 XPF
San Benedetto Gazeuse Btle 75cl
550 XPF 550 XPF 550.0 XPF
Vaimato Btle 1,5L
300 XPF 300 XPF 300.0 XPF